לדעת ולשתוק

ידעתי ראיתי הבנתי ושתקתי הלכתי ובאתי

רציתי קיוותי חלמתי ונרדמתי
שמעתי שתקתי ושתקתי

ידעתי ידעתי כל הזמן ובחרתי לשתוק

ברחתי רחוק הכי רחוק שאפשר

שמרתי הסתגרתי ולא אמרתי די

ושוב חלמתי ושוב רציתי ושוב שתקתי

נפלתי נפגעתי ולא קמתי
שתקתי ושתקתי ונפגעתי

המשכתי והמשכתי אמרתי די ושכחתי שנפגעתי ושוב נפלתי

לדעת לשתוק וללכת לאיבוד

לדעת לחיות בלי לשתוק

לדעת שמחר יהיה יום חדש

שירי אהבה נוספים

  1. מרוב שאהבתי
  2. מי ידע שכך יהיה
  3. את הכי יפה בעולם
  4. מתי אני עזבתי
  5. לדעת ולשתוק
  6. לא לשכוח
  7. גשם של אהבה