זוגיות ואהבה

מבחר מאמרים בנושא זוגיות אהבה ומציאת החצי השני

להקריב בשביל להתקרב

מזבח מוריד דמעות מגיע בחורה לרב ומתייפחת "אני רוצה להתגרש מבעלי איני יכולה יותר לחיות עמו יותר". עונה לה הרב, "את יודעת בתי שכאשר בני […]

מבחר תיקשורים על זוגיות ואהבה

מאת: ליאת יונאי מהי זוגיות? ישנם האומרים כי זוגיות טובה לאורך שניים באה מאהבה בתחילתה ונשמרת אש תשוקתה. הדלק שמניע בהתחלה אותו, הלהט בין האחד […]