הרומנטיקה שבפרשה

תובנות ותכנים מעצימים בתחום הזוגיות, האהבה היחסים בני בני הזוג והעצמה נפשית הלקוחים מתוך פרשות השבוע וכפי שמוארים על פי תורת הקבלה והחסידות.

המאמרים בקטגוריה זו מתפרסמים בכל שבוע מאת יחזקאל גרין מנהל הרומנטיקה שבפרשה בפייסבוק

להקריב בשביל להתקרב

מזבח מוריד דמעות מגיע בחורה לרב ומתייפחת "אני רוצה להתגרש מבעלי איני יכולה יותר לחיות עמו יותר". עונה לה הרב, "את יודעת בתי שכאשר בני […]